Hur hanterar man stress – Vad är stress?

hur hanterar man stress

Hur hanterar man stress? Stressreaktionen är en naturlig reaktion på en situation som känns hotfull. Det är ett instinktivt sätt att förbereda kroppen för att hantera ett upplevt hot, och det kallas ofta för “kamp- eller flyktreaktionen”. I gamla tider var stressreaktionen nödvändig för att överleva. Det hjälpte våra förfäder att bekämpa rovdjur och fly från farliga situationer. Nuförtiden behöver vi sällan fysiskt kämpa eller fly för att överleva. Stressreaktionen kan dock fortfarande utlösas av mentala eller känslomässiga hot. Du kan till exempel uppleva stressreaktionen när du står inför ett svårt problem på jobbet eller när du är orolig för en kommande deadline. När stressreaktionen ärutlöses, händer ett antal saker i kroppen. Hjärtfrekvensen och andningsfrekvensen ökar och blodet leds bort från matsmältningssystemet och till musklerna. Detta ger dig en energikick som kan hjälpa dig att hantera den stressiga situationen. Om stressreaktionen utlöses för ofta eller för länge kan den dock få negativa konsekvenser för din hälsa. Långvarig stress kan leda till ångest, depression och andra psykiska hälsoproblem. Den kan också bidra till fysiska hälsoproblem som hjärtsjukdomar, högt blodtryck och mag- och tarmproblem. Det finns ett antal sätt att hantera stress. Vissa människor tycker att motion eller avslappningstekniker hjälper dem att hantera stressiga situationer. Andra kan behöva söka professionell hjälpom de har svårt att hantera stress på egen hand. Därför, om du har kämpat med stress, skynda dig in på sidan redan nu och läs mer om hur hanterar man stress. 

Hur hanterar man stress – Höga krav kan skapa stress

Höga krav kan skapa stress. Stressreaktionen är en naturlig reaktion som uppstår när vi känner oss hotade eller pressade. Den är utformad för att hjälpa oss att hantera farliga eller svåra situationer. I det moderna samhället ställs vi dock ofta inför krav som egentligen inte är farliga, men som ändå utlöser stressreaktionen. Detta kan vara skadligt för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Det finns några saker du kan göra för att hantera stress mer effektivt:

– Identifiera källorna till stress i ditt liv och försök att ta bort eller minska dem där det är möjligt.

– Se till att du har ett bra stödnätverk av familj och vänner som du kan lita på.

– Ta tid för dig själv varje dag för att koppla av och varva ner. Det kan vara att läsa, lyssna på musik eller ta ett bad.

– Motionera regelbundet. Det kan bidra till att lösa spänningar och förbättra ditt allmänna välbefinnande.

– ät en hälsosam kost och få tillräckligt med sömn. Detta hjälper din kropp att hantera stress bättre.

– Prova avslappningstekniker som yoga eller meditation. Dessa kan hjälpa till att lugna sinnet och kroppen.